Logopedie

“Het woord 'logopedie' is een samentrekking van de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'. 'Logos' staat voor ‘gesproken woord’ en 'paidein' voor opvoeden. Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'.

Logopedie wordt echter niet meer zo ‘eng’ bekeken.  Het is veel ruimer dan ‘het mooi leren praten’. In de logopedie gaat het vandaag meer over de hulpverlening bij beperkingen en stoornissen in de communicatie. Communicatie is echter meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder spraak, stem, taal, lezen en schrijven,  ….

De logopediste besteedt aandacht aan preventie, onderzoek en behandeling.