Procedure

Aanmelding

De aanmelding kan op eigen initiatief zijn (via de ouders of via de patiënt(e) zelf), maar kan ook na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, de kinderarts, de N.K.O.-arts, de neuroloog, de orthodontist,.... Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en een onderzoek.

Onderzoek

Eerst volgt een anamnese gesprek om zo uw hulpvraag in kaart te brengen.  Daarna volgt een uitgebreid onderzoek om zo het dossier voor terugbetaling op te maken. Indien nodig wordt er informatie van derden ingewonnen.

Behandeling

Het handelingsplan wordt opgemaakt rekening houdend met de individuele noden en verwachtingen van de cliënt.  Het behandelplan wordt regelmatig aangepast op maat van de persoon.  Er wordt flexibel omgegaan met verschillende stappen in het leerproces om te voldoen aan uw verwachtingen en doelen. 

De therapie wordt stapsgewijs aangepakt met voldoende tijd en ruimte voor automatisering.  Deze automatisering wordt ook nog eens bevorderd doordat er wordt aangeraden dat een ouder aanwezig is tijdens de sessies.  Dit is vooral van belang voor de transfer te bewerkstelligen van het aangeleerde in het dagdagelijkse leven en zo nog beter te kunnen inspelen op de specifieke noden van de cliënt. 

Een afspraak duurt 30 of 60 minuten en wordt op de praktijk gegeven. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met multidisciplinaire diensten zoals CLB, zorgcoördinatoren, (taak-)leerkrachten, (kinder-)artsen, …