therapie

Uw NKO-arts zal onderzoeken of u uw stembanden verkeerd gebruikt.   Dit doet hij door een laryngoscopie af te nemen.

De logopedist/stemtherapeut(e) doet verder onderzoek en bekijkt in welke mate het stemprobleem een belemmering vormt in uw leven. 

Terug