Therapie

De logopedist/stottertherapeut doet onderzoek en bekijkt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren zich bevindt.  De therapie wordt daarop afgestemd.  Dit kan betekenen dat de logopedist een advies geeft voor behandeling elders, bijvoorbeeld bij een stottertherapeut/logopedist. 

Stotteren bij jonge kinderen is vaak moeilijk te herkennen, omdat het meestal geleidelijk ontstaat.  Zo vroeg mogelijk ingrijpen is uiterst belangrijk, want bij 5% van deze kinderen kan onvloeiende spraak zich ontwikkelen tot chronisch stotteren.

Bij twijfels over stotteren bij kinderen is het belangrijk advies te vragen bij een erkend logopedist / stottertherapeut(e).  Door vroeg in te grijpen kunnen ernstige stotterproblemen voorkomen worden

Terug